#praca-naukowa

Strona główna/Nie udało się zaimportować tagu wpisu %s#praca-naukowa
20 12, 2022

Autorstwo biomedycznych publikacji naukowych

2022-12-21T13:25:59+01:0020-12-2022|Tagi: , , |

Rosnąca złożoność i multidyscyplinarność badań naukowych sprawiają, że praca zespołowa staje się koniecznością. Zespoły badawcze są coraz większe, przez co rośnie też liczba autorów wykazywanych w publikacjach. Wywołuje to w środowisku naukowym dyskusje nad znaczeniem autorstwa. Czy kolejność wykazywania autorów w publikacjach biomedycznych ma znaczenie? Kim są: pierwszy i ostatni autor? Jaką rolę pełni autor korespondencyjny?

7 05, 2018

Efektywne zarządzanie bibliografią – poradnik użytkownika Mendeley

2020-04-09T17:15:59+02:0007-05-2018|Tagi: , , , |

Ogromna liczba publikacji naukowych i szeroki dostęp do literatury z całego świata przekładają się, po pierwsze, na konieczność zdobycia umiejętności efektywnego wyszukiwania literatury wysokiej jakości, po drugie zaś – na potrzebę jej skutecznego gromadzenia, opracowywania i cytowania. Co więcej, badania naukowe i publikacje bazują na współpracy i dzieleniu się wiedzą, a więc także literaturą przedmiotu. Przyswojenie literatury przedmiotu jest niezwykle ważnym elementem pracy naukowej, dzięki któremu naukowiec może uściślić kierunek swoich badań, jednak poszukiwanie piśmiennictwa, a następnie jego analizowanie i cytowanie to zajęcia żmudne i czasochłonne. Na szczęście rozwój technologiczny w kilku ostatnich dziesięcioleciach doprowadził do powstania narzędzi, które wspomagają pracowników naukowych w zarządzaniu literaturą. Menedżery bibliografii, w języku angielskim określane jako reference management software, citation management software czy bibliographic software umożliwiają tworzenie osobistych baz bibliograficznych, dzięki czemu badacze mogą zapanować nad zgromadzonymi informacjami o publikacjach i wielokrotnie z nich korzystać, zwłaszcza przy opracowywaniu bibliografii załącznikowych.

16 03, 2018

Czym jest recenzja naukowa? Dlaczego jest potrzebna? Rodzaje i problemy peer review

2018-08-05T12:16:07+02:0016-03-2018|Tagi: , , , |

Jednym z elementów wyróżniających wydawnictwo jako naukowe jest poddawanie otrzymywanych przez redakcję tekstów procedurze recenzji. Polega ona na przekazaniu treści pracy naukowcowi (lub większej liczbie naukowców) specjalizującemu się w danej dziedzinie, który dokonuje oceny jakościowej. Na jej podstawie redakcja może zdecydować o przyjęciu, skierowaniu do poprawy lub odrzuceniu nadesłanej pracy. Międzynarodowe środowisko naukowe określa ten sposób recenzowania terminem peer review, co należy rozumieć jako wyrażenie opinii przez grono koleżeńskie złożone z członków społeczności akademickiej, inaczej: recenzowanie przez równych (względem autorów) naukowców, mających wiedzę oraz doświadczenie w danej dziedzinie. Powszechnie stosowane tłumaczenia peer review to „ocena koleżeńska” i „opinia kolegów”. Recenzowanie prac naukowych jest działaniem na rzecz wysokiego standardu nauki – pod warunkiem zachowania rzetelności i poszanowania norm etycznych właściwych dla tego procesu.

7 12, 2017

Jakie znaczenie ma tytuł publikacji naukowej?

2018-05-06T18:31:14+02:0007-12-2017|Tagi: , , , |

Jakie znaczenie ma odpowiednio dobrany tytuł publikacji naukowej? Czy właściwie sformułowany tytuł przekłada się na upowszechnienie pracy, co może jej zapewnić większą liczbę cytowań? Czy długość tytułu ma znaczenie? Powyższe pytania mogą się wydawać mało poważne, jednak w literaturze poświęca się tym zagadnieniom dużo miejsca, dostępne są także badania. Przy przeszukiwaniu naukowych baz danych liczne publikacje wydają się konkurować między sobą o uwagę czytelnika [...]

18 10, 2017

Praca oryginalna w naukach biomedycznych

2018-08-05T12:17:08+02:0018-10-2017|Tagi: , , , |

Przed odpowiedzią na pytanie, czym jest praca oryginalna, warto się zastanowić nad istotą publikacji naukowej. Praca naukowa to opublikowany raport zawierający wyniki badań lub opublikowany opis istniejącego stanu wiedzy. Publikacja naukowa powinna prezentować nowe, oryginalne wyniki badań lub bezpośrednio opierać się i bazować na wynikach badań, które zostały wcześniej opublikowane. Celem publikacji naukowej jest przekazanie informacji o wynikach badań [...]

Przejdź do góry