Strona zawiera informacje o punktacji czasopism naukowych na podstawie list ogłaszanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji) w postaci załączników – plików PDF do komunikatów. Pliki zostały przetworzone w taki sposób, aby można je było w wygodny sposób przeszukiwać. Wyszukiwarka powstała z myślą o bibliotekach naukowych, które wykonują analizy bibliometryczne.

  • Lista 2005 – 2006. Wykaz zawiera listę czasopism wymienionych w załączniku do Komunikatu nr 2 Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 7 października 2005 roku, uzupełniony o czasopisma wymienione w załączniku do Komunikatu nr 5 Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 21 października 2005 roku. Oryginalna lista została zmodyfikowana: rozwinięto skróty tytułów w części A wykazu, dodano numery ISSN do większości czasopism.

  • Lista 2007 – 2010. Lista zawiera czasopisma wymienione w ujednoliconym wykazie czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 czerwca 2010 roku, wraz z uzupełnieniem w postaci załącznika do listy czasopism punktowanych z dnia 10 grudnia 2010 r. Czasopisma, które znajdowały się już na liście z 25 czerwca mają punktację oraz pozycję zaktualizowaną na podstawie uzupełnienia z 10 grudnia. Do oryginalnej listy zostały dodane numery ISSN.

  • Lista 2011 – 2012. Lista zawiera czasopisma wymienione w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 roku, z uwzględnieniem Obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (o sprostowaniu niektórych pozycji w części B wykazu czasopism) z dnia 22 kwietnia 2013 roku. Oryginalna lista została zmodyfikowana: uporządkowano i uzupełniono numery ISSN czasopism.