Czasopismo jest społecznościowym projektem, którego celem jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie oraz świecie nauki. Podstawową zawartość pisma tworzą materiały edukacyjne poświęcone m.in. nowoczesnym technologiom umożliwiającym docieranie do informacji, kształtowi współczesnej sieci informacyjnej, zarządzaniu informacją oraz jej przetwarzaniu i udostępnianiu. Tę ostatnią sferę należy rozumieć w szerokim kontekście komunikacji społecznej – umiejętne przekazywanie informacji nie powinno być obce świadomemu obywatelowi społeczeństwa informacyjnego. Dlatego drugim, istotnym nurtem czasopisma są publikacje dotyczące warsztatu pracy trenera, zawierające m.in. porady na temat doskonalenia autoprezentacji oraz technik komunikacji interpersonalnej. Opisujemy także nowe zjawiska, trendy oraz możliwości, jakie daje nam społeczeństwo informacyjne. Kładziemy duży nacisk na popularyzację nowoczesnych technologii w różnych aspektach życia codziennego, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji oraz nauki. Publikowane materiały adresowane są do wszystkich świadomych obywateli społeczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz bibliotekarzy.

Dzisiejsze społeczeństwo określane jest mianem informacyjnego, ponieważ to właśnie informację uznaje się za szczególne dobro. Informacja ma wymiar ekonomiczny: proces jej pozyskiwania, przetwarzania oraz udostępniania stanowi znaczną część gospodarki. Coraz częściej działania związane z informacją opierają się na wykorzystywaniu nowoczesnych technologii. A zatem szczególnymi wartościami społeczeństwa informacyjnego są: informacja, wiedza, technologia, komunikacja oraz rozwój. Każda osoba w społeczeństwie informacyjnym musi się ustawicznie dokształcać, aby móc odnaleźć się w nowoczesnej sieci informacyjnej, funkcjonującej niemal w każdej dziedzinie życia – szczególnie w edukacji i nauce.

Czasopismo Społeczeństwo Informacyjne jest półrocznikiem. Prace udostępniane są w serwisie informacja-naukowa.pl, który jest głównym miejscem publikacji. Następnie ukazują się one w postaci czasopisma elektronicznego w wersji PDF. Wszystkie artykuły publikowane są w otwartym dostępie (open access), na licencji CC-BY-NC-ND. Zapraszamy także do współpracy.

Zeszyt 1 / 2018
| HTML | PDF |

Zeszyt 2 / 2017
| HTML | PDF |

Zeszyt 1 / 2017
| HTML | PDF |