Współpraca

/Współpraca
Współpraca2017-10-19T22:11:21+00:00

Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do współpracy nad tworzeniem czasopisma. Jesteśmy zainteresowani pracami o charakterze poradnikowym, materiałami edukacyjnymi oraz publikacjami opisującymi nowe zjawiska i technologie związane ze społeczeństwem informacyjnym. Prace adresowane są do świadomych obywateli społeczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem studentów, doktorantów, naukowców, nauczycieli akademickich, trenerów oraz bibliotekarzy.

Do czasopisma przyjmowane są wyłącznie prace wcześniej niepublikowane. Prosimy o dołączenie oświadczenia, że praca jest wyłącznym i oryginalnym dorobkiem autora. Udział innych osób, które przyczyniły się do powstania pracy, powinien zostać ujawniony. Autor zobowiązany jest do wskazania nazwisk współautorów oraz charakteru ich wkładu w powstanie publikacji.

Czasopismo ma charakter niekomercyjny i udostępniane jest bezpłatnie, na zasadzie otwartego dostępu (open access). Koszty wydania ponoszone są przez redakcję. Autorom publikacji nie są wypłacane honoraria. Każdemu autorowi przysługuje prawo do zamieszczenia biogramu (ok. 650 znaków) wraz z odnośnikami do profilów w mediach społecznościowych lub do innej wybranej strony.

Zastrzegamy prawo do redakcji oraz korekty otrzymanych tekstów. Po ewentualnym wprowadzeniu zmian zawsze przesyłamy tekst do autoryzacji przed ostateczną publikacją.

Publikujemy:

  • Prace poświęcone funkcjonowaniu społeczeństwa informacyjnego, opisujące nowe zjawiska, technologie, trendy oraz możliwości.
  • Prace poświęcone współczesnemu bibliotekoznawstwu, ze szczególnym uwzględnieniem roli bibliotek w społeczeństwie informacyjnym, nowym technologiom w bibliotekach oraz automatyzacji procesów bibliotecznych.

  • Prace z zakresu informacji naukowej, poświęcone zarządzaniu informacją, jej przetwarzaniu i udostępnianiu, ze szczególnym uwzględnieniem naukowych baz danych.

  • Prace dotyczące zagadnień bibliograficznych oraz metod ewaluacji publikacyjnego dorobku naukowego.

  • Prace poświęcone komunikacji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych, zachodzących w nim zjawisk i sposobu wykorzystania tych mediów.

  • Prace dotyczące współczesnego rynku wydawniczego.

  • Poradniki poświęcone warsztatowi pracy trenera, szkoleniowca i nauczyciela, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli kompetencji informacyjnych.

  • Poradniki dot. wykorzystania oprogramowania komputerowego: pakietów biurowych, programów bibliotecznych, systemów zarządzania treścią (CMS), programów do zarządzania bibliografią.